КласифІКАЦІЯ цукерок, формування асортименту

Опубликовано . Категория: Геморрой

1 2 3 4 5 883 голосов

Види, зберігання та транспортування кондитерських виробів


Страница 1


МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ Н А К А З N 237 від 28.12.94 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 17 січня 1995 р. за N 9/545 ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 185 ( z0628-03 ) від 11.07.2003 ) Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1994 р. N 351 ( 351-94-п ) "Про затвердження Правил торговельного обслуговування населення", Н А К А З У Ю: 1. Затвердити, погоджені з Міністерством охорони здоров'я України, Державним комітетом України у справах захисту прав споживачів і Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам і підприємництву Правила продажу продовольчих товарів, що додаються. 2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі (Шевченко М.О.), Юридичному управлінню (Кузнецов О.В.) зареєструвати Правила продажу продовольчих товарів в Міністерстві юстиції України. 3. Управлінню справами (Павлов М.С.) і Українському державному науково-дослідному інституту маркетингу та зовнішньоекономічної інформації (Онищенко В.П.) забезпечити тиражування Правил продажу продовольчих товарів у кількості 100 примірників. 4. Визнати такими, що не застосовуються на території України, нормативні документи згідно з переліком, що додається. В.О.Міністра І.В.Подолєв Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 28 грудня 1994 р. N 237 Перелік нормативних документів, що не застосовуються на території України 1. Правила роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами - затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 3 жовтня 1983 р. N 228. 2. Правила роздрібної торгівлі крупою, макаронними виробами, цукром та повареною сіллю - затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 7 червня 1976 р. N 94. 3. Правила роздрібної торгівлі кондитерськими виробами - затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 25 червня 1974 р. N 127. 4. Правила роздрібної торгівлі молочними продуктами, маргарином та яйцями - затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 9 лютого 1973 р. N 36. 5. Правила роздрібної торгівлі морозивом - затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 22 жовтня 1951 р. N 895 (витяг). 6. Правила роздрібної торгівлі м'ясом та м'ясними продуктами - затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 26 лютого 1973 р. N 45. 7. Правила роздрібної торгівлі рибою та рибопродуктами - затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 22 жовтня 1951 р. N 895. 8. Правила роздрібної торгівлі безалкогольними та слабоалкогольними напоями - затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 19 червня 1974 р. N 146. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 28 грудня 1994 р. N 237 Правила продажу продовольчих товарів ( У тексті Правил слова "термін реалізації" замінено словами "строк придатності" згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) I. Загальні положення 1. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу і продаж продовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги у дотриманні прав споживачів щодо належної якості і безпеки товару і рівня торговельного обслуговування. ( Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) 2. Правила поширюються на всі господарюючі суб'єкти, незалежно від форм власності, які здійснюють на території України роздрібний продаж продовольчих товарів. 3. Господарюючий суб'єкт зобов'язаний при продажу продовольчих товарів не порушувати прав споживачів, визначених Законами України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ), Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 108 ( 108-95-п ), цими Правилами, іншими нормативними документами, що регламентують торговельну діяльність. ( Пункт 3 розділу I в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) 4. Роздрібний продаж продовольчих товарів здійснюється через торговельні підприємства: спеціалізовані, з універсальним асортиментом продовольчих товарів, товари повсякденного попиту, відділи (секції) підприємств непродовольчих товарів, стаціонарну дрібнороздрібну мережу (палатки, кіоски), торговельні автомати, пересувну торговельну мережу (автолавки, автопричепи, візки, лотки, бочки, цистерни тощо), а також шляхом доставки продовольчих товарів на замовлення. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 ) 5. Товарний профіль та спеціалізація роздрібного торговельного підприємства, а також обов'язковий асортиментний перелік товарів, визначаються в установленому порядку. 6. Господарюючий суб'єкт зобов'язаний забезпечити стан торговельних приміщень для роздрібного продажу продовольчих товарів на рівні, що відповідає санітарно-гігієнічним, технологічним та протипожежним нормам, установленим для приймання, зберігання та реалізації харчових продуктів. 7. Торговельно-технологічне обладнання, що використовується при організації роздрібного продажу продовольчих товарів, повинно забезпечувати збереження їх якості і товарного вигляду протягом усього строку їх придатності. Забороняється приймати, зберігати та продавати продовольчі товари, що швидко псуються, без використання холодильного обладнання. 8. Транспортні засоби для перевезення харчових продуктів повинні мати санітарний паспорт, бути чистими, у справленому стані. Кузов автомашини повинен мати спеціальне покриття, що легко піддається миттю. 9. Працівники, що здійснюють транспортування, зберігання і продаж продуктів харчування, повинні мати спеціальну освіту (підготовку), вони, підлягають обов'язковому медичному огляду. Кожен працівник повинен мати особисту медичну книжку. Працівники, які своєчасно не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються. ( Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) Примітка: порядок проведення медичних обстежень встановлюється спеціальними інструкціями МОЗ України. 10. Працівники господарюючого суб`єкта повинні бути забезпечені форменим одягом або іншим одягом, що відповідає санітарним вимогам. Господарюючий суб'єкт повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал і санітарні книжки працівників, а також Книгу відгуків та пропозицій. 11. Усі продовольчі товари у господарюючого суб'єкта повинні бути з відповідними документами, наявність яких передбачена чинним законодавством (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, прибутково-видаткові накладні, сертифікат відповідності державної системи сертифікації або копія зазначеного сертифіката, завірена господарюючим суб'єктом, що відпустив товар, який підлягає обов'язковій сертифікації, тощо). ( Пункт 11 розділу I в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) 12. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на якісні товари або повернути споживачеві сплачені ним гроші. Неякісні, небезпечні, фальсифіковані, неправильно марковані харчові продукти, ті харчові продукти, які не отримали позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи та сертифіката відповідності або строк придатності до споживання яких закінчився, а також харчові продукти, на які відсутні документи, що підтверджують їхню якість та безпеку, повинні бути вилучені з обігу та при потребі передані на відповідну експертизу для визначення шляхів їх подальшого використання, утилізації чи знищення в порядку, визначеному законодавством. ( Пункт 12 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) 13. Не допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпортні харчові продукти без маркування державною мовою України, яке повинно містити інформацію про: загальну назву харчового продукту; номінальну кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру (маси, об'єму тощо); склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням переліку назв використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок, барвників, інших хімічних речовин або сполук; енергетичну цінність (для харчових продуктів, що її мають); дату виготовлення; строк придатності до споживання чи дату закінчення строку придатності до споживання; умови зберігання; позначення нормативного документа для харчових продуктів вітчизняного виробництва; найменування та адресу виробника й місце виготовлення; умови використання (якщо такі передбачені); відсоток сторонніх синтетичних (штучних) домішок; застереження щодо вживання харчового продукту дітьми, якщо він не є дитячим харчуванням, а підстави для такого застереження є; іншу інформацію, передбачену чинними в Україні нормативними документами, дія яких поширюється на певний харчовий продукт. Маркування нефасованих харчових продуктів повинно бути здійснене в порядку, встановленому нормативними документами для певних харчових продуктів, на гуртовій упаковці або транспортній тарі. Усі нефасовані харчові продукти повинні бути забезпечені інформацією відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ). У маркуванні вітчизняних та імпортних харчових продуктів не повинна наводитись інформація про їх лікувальні властивості без дозволу МОЗ. Текст маркування спеціальних харчових продуктів повинен бути узгоджений з МОЗ. У маркуванні харчових продуктів використовуються затверджені в установленому порядку специфічні символи, якими позначають лікувальні, дієтичні, лікувально-профілактичні, біологічно активні харчові продукти, дитяче харчування, харчування для спортсменів, а також екологічно чисті харчові продукти. Маркування харчових продуктів штриховими кодами повинно відповідати встановленому порядку. ( Пункт 13 розділу I в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) 14. Вимоги щодо показників якості та безпеки харчових продуктів, методів аналізу, упаковки, маркування, транспортування, приймання, зберігання регламентуються чинним законодавством України, діючими стандартами та технічними умовами. ( Пункт 14 розділу I в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) 15. За порушення цих Правил господарюючий суб'єкт несе відповідальність згідно з чинним законодавством. II. Особливості продажу окремих груп товарів 1. Хліб і хлібобулочні вироби 1.1. Господарюючі суб'єкти, які здійснюють продаж хліба і хлібобулочних виробів, можуть додатково продавати у відокремлених місцях (відділах, секціях) інші продовольчі товари: кондитерські вироби, цукор, чай, каву, какао, борошно, крупи, макаронні вироби, сухі продукти дитячого харчування і харчоконцентрати, а в магазинах, які мають кафетерії, також гарячі напої (чай, каву, какао, молоко), борошняні кондитерські вироби, цукерки тощо. ( Пункт 1.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) 1.2. Господарюючий суб'єкт протягом усього робочого дня повинен забезпечити безперебійний продаж хліба і хлібобулочних виробів. 1.3. Для приймання хліба і хлібобулочних виробів обладнуються розвантажувальні площадки і механізовані рампи, вантажно-розвантажувальні прорізи з навісами, які захищають продукцію від атмосферних опадів. 1.4. Для збереження якості хліба і хлібобулочних виробів господарюючий суб'єкт оснащує приміщення спеціальним обладнанням (закриті шафи, підтоварники, стаціонарні і пересувні стелажі, контейнери, столи для нарізування хліба, хліборізки) та основним івентарем (ножі, щипці, лопатки, виделки тощо для самостійного відбору покупцями товару, а також покривала і чохли із тканини або полімерних плівок для накриття продукції), дозволеним МОЗ України. При продажу тортів і тістечок необхідно мати холодильне устаткування. 1.5. Забороняється зберігати хліб і хлібобулочні вироби навалом, а також встановлювати обладнання з хлібом на відстані менше 35 см від підлоги в підсобних приміщеннях і 60 см - у торговельному залі. Не допускається зберігання хліба разом з товарами, які мають різкий і сильний запах. 1.6. Забороняється перевантажувати хліб і хлібобулочні вироби з лотків у ящики, корзини навалом. 1.7. Кожна партія продукції повинна супроводжуватися документами, в яких зазначається дата виготовлення та година виймання хліба з печі, від якої відраховується строк придатності. Хліб і хлібобулочні вироби можуть знаходитись у продажу (при температурі не менше 6 гр.С і вологості 75%) після виймання з печі не більше: 36 годин - хліб із житнього і житньо-пшеничного обійного і житнього обдирного борошна, а також із суміші пшеничного і житнього сортового борошна; 24 години - хліб із пшенично-житнього і пшеничного обійного борошна, хліб і хлібобулочні вироби масою більше 200 грамів із сортового пшеничного, житнього сіяного борошна; 16 годин - дрібноштучні вироби масою 200 грамів і менше (включаючи бублики). Після закінчення цих строків продаж хліба і хлібобулочних виробів забороняється, хліб підлягає вилученню з продажу. 1.8. Нестандартні, а також вилучені з продажу вироби, повертають постачальнику в узгоджені терміни згідно з договором. Залишки кусків хліба, сухарні крихти, випадково забруднені вироби, а також хлібні крихти, збирають у місткості з написом "санітарний брак" і здають в установленому порядку. 1.9. Забороняється продаж хліба з наявністю плісняви, сторонніх домішок, непромісів, неправильної розпливчастої форми, з тріщинами, блідою або підгорілою шкоринкою. У випадку виявлення ознак захворювання на картопляну хворобу, господарюючий суб'єкт зобов'язаний негайно повідомити про це виробника та органи санітарного нагляду, уражені вироби зняти з продажу і знищити згідно з діючими санітарними правилами і складеним в установленому порядку актом, а обладнання ретельно вимити. Обладнання, де зберігалися вироби, які захворіли на картопляну хворобу, підлягає спеціальній санітарній обробці. 1.10. Шафи для зберігання хліба і хлібобулочних виробів необхідно щоденно провітрювати протягом 1-2 годин, і не менше одного разу на тиждень промивати теплою водою з милом і протирати 1% розчином оцтової кислоти з наступним просушуванням. Покривала і чохли з полімерних плівок провітрювати і просушувати щодня, а у разі забруднення, промивати теплою водою. Металевий інвентар ретельно промивати гарячою водою і насухо витирати. 1.11. При відпусканні хліба і хлібобулочних виробів продавцем, а також при самостійному відборі виробів покупцями необхідно користуватися щипцями, ложечками, лопатками, виделками або смужками чистого паперу. Забороняється відпускання хліба і хлібобулочних виробів працівниками, які проводять розрахунки за готівку (приймають гроші) при недотриманні продавцем вимог абзаца першого цього підпункту. ( Абзац другий підпункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 ) 1.12. Штучний хліб і хлібобулочні вироби масою 0,5 кг і більше на замовлення споживачів дозволяється розрізати на дві-чотири рівні частини і продавати без зважування. 2. Кондитерські вироби і мед 2.1. Господарюючі суб'єкти, які здійснюють продаж кондитерських виробів, можуть додатково продавати у відокремлених місцях (відділах, секціях) інші продовольчі товари: каву, чай, какао, кавові напої, мед, варення, повидло, джем, цукор, хлібобулочні вироби вищого сорту. 2.2. Приймання кондитерських виробів здійснюють за якістю, кількістю місць і вагою. Штучні кондитерські вироби підлягають вибірковій перевірці на відповідність ваги однієї штуки даним на етикетці. Перевірку якості кондитерських виробів проводять за органоліптичними показниками: зовнішнього вигляду, форми, стану поверхні і глазурі, візерунка, запаху, консистенції. Прийманню не підлягають кондитерські вироби: деформовані, забруднені, зі стороннім запахом та домішками, неприємним присмаком, плямами на поверхні, мокрою липучою поверхнею, сірим нальотом (на виробах, глазурованих шоколадом), грубою зацукрованою консистенцією. Крім того, не приймаються борошняні кондитерські вироби підгорілі, з розпливчастим візерунком, відстаючою від поверхні виробів помадною глазур'ю, виступаючою за край виробу начинкою, із закалом, непромісом і мед з ознаками бродіння, спінення, кислого смаку, з вологістю понад 21 відсоток та іншими дефектними ознаками, фальсифікований. ( Примітку пункту 2.2 вилучено на підставі Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) Примітка: приймання вагового меду без лабораторних висновків санітарно-епідеміологічної служби не дозволяється. Забороняється при прийманні кремових кондитерських виробів перекладання тістечок з кремом із лотків постачальника в тару магазину, а також реалізація їх за методом самообслуговування. Забороняється приймання тортів, не упакованих поштучно в стандарні картонні коробки. 2.3. Кондитерські вироби і мед зберігають у приміщеннях при температурі не більше 18 гр С і відносній вологості 70-75%, а торти і тістечка - в охолоджувальних шафах при температурі від 0 до 5гр С. Забороняється зберігання кондитерських виробів поруч з товарами, які передають вологу або мають специфічний запах. 2.4. Перед подачею кондитерських виробів до торгового залу перевіряють їх якість, наявність необхідного інвентаря і пакувального матеріалу. У торговому залі кондитерські вироби розміщують за видами і сортами: - вагові карамель, драже, цукерки в обгортці висипають в ящики і касети прилавків і пристінних шаф; - вагові печиво, вафлі, м'які цукерки, фруктово-ягідні та шоколадні вироби розміщують на внутрішніх полицях прилавків у тарі постачальника (ящиках, коробках, касетах); - тістечка, рулети, кекси виставляють на прилавках у фабричних лотках і на листах; - торти і тістечка з кремовим або фруктовим оздобленням розміщують в охолоджувальних шафах і вітринах; - фасовані кондитерські вироби розміщують на полицях шаф, прилавках, гірках, тарі-обладнанні; - кондитерські вироби без обгорток викладають у вазах, блюдах, кульках. Забороняється виставляти у віконних вітринах натуральні кондитерські вироби. 2.5. Продаж кондитерських виробів проводять у попередньо розфасованому вигляді, поштучно, а також шляхом зважування в присутності покупця. До продажу поштучно дозволяються сорти цукерок, які мають фабричну упаковку. 2.6. Відпускання товарів, що не мають фабричної упаковки (тістечок, відкритих цукерок, вагового печива та інших), проводять у чистій тарі (пакетах, коробках, папері) з обов'язковим застосуванням щипців, лопаток, совків та іншого інвентаря. 2.7. Забороняється продаж відходів (крихт) кондитерських виробів. 2.8. Строки придатності кондитерських виробів у роздрібній торговельній мережі: а) пастила, мармелад: ----------------------------------------------------------------- Назва продукту | Строк придатності при | в/вологості 75-80% і | температурі до 18 гр С ----------------------------------------------------------------- Пастила: - клейова (різьблена, відливна) 1,5 міс. - заварна (різьблена, пластова) 3 міс. - "Банани" 14 діб Мармелад: - фруктово-ягідний (діабетичний) 1 міс. - фруктово-ягідний, формовий, різьблений і пат 2 міс. - желейний, формовий і різьблений, на агарі та пектині 3 міс. - желейний формовий та на агароїді 1,5 міс. б) халва, печиво, вафлі, пряники, медяники: ----------------------------------------------------------------- Назва продукту |Строк придатності при |в/вологості до 70% і |температурі до 18 гр С ----------------------------------------------------------------- Халва: - кунжутна та глазурована шоколадом 2 міс. - горіхова, арахісова, соняшникова 1,5 міс. Печиво здобне: - із вмістом жиру до 10% 1,5 міс. - із вмістом жиру до 20% 1 міс. - із вмістом жиру понад 20% 15 діб Вафлі: - діабетичні, з жировою, кремовою і праліновою начинкою 2 міс. - з фруктовими, помадними начинками 25 діб

Источник: http://www.uazakon.com/documents/date_8o/pg_grgwxl...

Расскажите друзьям: